Hvad er Langaa Egnsarkiv

Langaa Egnsarkiv er både en forening og et arkiv.
Foreningen blev stiftet 29. april 1970, under navnet Langå Lokalhistoriske Forening, med henblik på at indsamle, registrere, bevare og formidle billeder, trykte materialer og andre data med tilknytning til sognene i lokalområdet.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Laurbjerg, Granslev og Houlbjerg sogne indlemmet i Favrskov kommune
Materiale afleveret efter 2007 fra de tre sogne vil derfor som regel være afleveret til et lokalarkiv i Favrskov kommune, med mindre giveren har ønsket at det skulle afleveres på Langå Egnsarkiv.

Arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft, som bliver tilbudt kurser i arkivarbejdet – og deltagelse i et hyggeligt fællesskab omkring en meningsfuld opgave, nemlig at fungere som egnens fælles lokalhistoriske hukommelse.

Formidling sker primært via foreningens årbog, ved personlig eller telefonisk henvendelse til arkivet i åbningstiden, eller pr e-mail.

I 2018 blev navnet ændret til Langå Egnsarkiv, for at signalere, at arkivet dækker både Langå by og omegn,

Arkivet har et nært samarbejde med Museum i Langå , som vi deler etage med i Kulturhuset. Populært sagt har de tingene, mens vi har papirerne.

Arkivet samarbejder også med de øvrige lokalarkiver i Randers kommune, med Randers Stadsarkiv som koordinator.

Ledelse og finansiering
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned.

Se vedtægterne her

Arkivets indtægter kommer primært fra salg af årbogen, fra et beskedent (men velkomment) driftstilskud fra Randers kommune og tilskud til særlige projekter efter ansøgning til lokale fonde.

Bestyrelsen for Langå Egnsarkiv pr. april 2024:

Formand:
Ejnar Kalstrup
+45 30625272

Næstformand:
Birgith Yde

Sekretær:
Lou Næraa

Bestyrelsesmedlem:
Kurt Hermansen

Bestyrelsesmedlem:
Jens Bach Jensen

Suppleanter:
Connie Kragh
Birgit Hansen

Øvrige medarbejdere

Birgit Hansen (kasserer)

Jytte Frederiksen

Egon Kristensen

Find vej til lokalarkivet i Kulturhuset, Langå

Du finder os på 1. sal, lige efter Museum i Langå

Seneste nyt om arkivet

Sommerferie 2024

Sommerferie 2024

Egnsarkivet holder godt nok lukket i juli måned, men hvis det kniber, så prøv at kontakte Ejnar Kalstrup på tlf, 3062 5272 eller Birgit Hansen, tlf. 2813 8001. Vi er klar igen til at hjælpe fra torsdag den 1. august 2024 kl. 14.30.

læs mere
Ny hjemmeside for Langå Egnsarkiv

Ny hjemmeside for Langå Egnsarkiv

12. juni 2024 er egnsarkivets nye hjemmeside blevet søsat under navnet langaaegnsarkiv.dk, så arkivet og hjemmesiden nu hedder det samme. Den gamle side, langaalokarkiv.dk nåede dog at runde de 10 år, før den faldt for aldersgrænsen. Der mangler meget, før det...

læs mere
Generalforsamling 18. marts 2024

Generalforsamling 18. marts 2024

Generalforsamling mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00 i Havestuen på Kulturhuset, Bredgade 4, 8870 Langå Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts. Efter generalforsamlingen bliver der vist...

læs mere