Ørum Sogn

Ørum sogn ligger øst for Gudenåen, ca 5 km fra Langå, højt oppe med udsigt over Gudenådalen og Randers by.

Landsbyen Ørum findes ikke mere, kun kirken har bevaret navnet.
Nærmeste bymæssige bebyggelse er landsbyerne Jebjerg, ca 1 km syd for kirken, og Væth, ca 1 km vest for.

Sognet er siden 2007 en del af Randers kommune, og er i fællespastorat med Laurbjerg og Værum sogne.

Området har været beboet siden stenalderen, og har siden vikingetiden været præget af mænd med store gårde og meget magt.

I mange år troede mange, at Ørum by blev udslettet af pesten i 1300-tallet, men skriftlige kilder viser, at den var væk tidligere – landsbyen blev formentlig opløst og fjernet i den tidlige middelalder, fordi magtens daværende centrum på borgen Tordrup i Væth enge havde brug for jorden, der var af bedre bonitet end borgens egen.

Du kan få meget mere at vide om sognets historie i egnsarkivets årbog for 2023.

Lou Næraa, 24.6.2024

Sognene

Langå kommune bestod, før sammenlægningen med Randers Kommune i 2007, af følgende 10 sogne: Langå, Torup, Øster Velling, Helstrup, Grensten, Værum, Ørum, Laurbjerg, Granslev og Houlbjerg sogne.

Ved kommunesammenlægningen blev LaurbjergGranslev og Houlbjerg sogne indlemmet i Favrskov kommune
Materiale afleveret efter 2007 fra de tre sogne vil derfor som regel være afleveret til et lokalarkiv i Favrskov kommune, med mindre giveren har ønsket at det skulle afleveres på Langå Egnsarkiv.

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.