Øster Velling Sogn

Øster Velling ligger ned til Nørreåen mod nord og mod øst adskiller Elbækken sognet fra Helstrup og Grensten sogne.
Bækken løber – ret usædvanligt – fra sit udspring ved Milskovvej både til Nørreå og Gudenå, pga en tidligere gravet kanal.

Sydøstligst i sognet ligger Dagsvad, hvor der har været mejeri og anden industri.
Dagsvad mejeri fungerede fra 1887 til 1968, og er beskrevet i årbogen fra 2009.

Ø Velling var hovedby i Øster Velling – Helstrup – Grensten sognekommune indtil 1970. Sognene havde, og har stadig præstegård i Ø Velling.
Området var en del af Langå Kommune og Århus Amt fra 1970 til 2007.
Sognet var i middelalderen delvist ejet af Asmild Kloster i Viborg og blev allerede før reformationen overvejende krongods.

Den lille romanske kirke, beliggende midt i landsbyen, er fra 1100-tallet, og meget stilren. Kirken indeholder en meget gammel døbefont med mandshoveder og bladornamenter.

I sognet er der fundet både runesten fra vikingetiden og helleristninger fra bronzealderen.

Øster Velling har i dag, ud over præstegård og kirke, et velfungerende forsamlingshus.

I arkivets årbøger fra 1993 og 2013 kan man læse mere om byen og dens præster, (som de ikke altid var helt heldige med).

Jens Bach Jensen, 26.6.2024

Sognene

Langå kommune bestod, før sammenlægningen med Randers Kommune i 2007, af følgende 10 sogne: Langå, Torup, Øster Velling, Helstrup, Grensten, Værum, Ørum, Laurbjerg, Granslev og Houlbjerg sogne.

Ved kommunesammenlægningen blev LaurbjergGranslev og Houlbjerg sogne indlemmet i Favrskov kommune
Materiale afleveret efter 2007 fra de tre sogne vil derfor som regel være afleveret til et lokalarkiv i Favrskov kommune, med mindre giveren har ønsket at det skulle afleveres på Langå Egnsarkiv.

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.