Langå Sogn

Her vil komme en kort præsentation af Langå Sogn.

Sognene

Langå kommune bestod, før sammenlægningen med Randers Kommune i 2007, af følgende 10 sogne: Langå, Torup, Øster Velling, Helstrup, Grensten, Værum, Ørum, Laurbjerg, Granslev og Houlbjerg sogne.

Ved kommunesammenlægningen blev LaurbjergGranslev og Houlbjerg sogne indlemmet i Favrskov kommune
Materiale afleveret efter 2007 fra de tre sogne vil derfor som regel være afleveret til et lokalarkiv i Favrskov kommune, med mindre giveren har ønsket at det skulle afleveres på Langå Egnsarkiv.