Væthvejsviadukten over jernbanen var ikke et helt enkelt byggeprojekt.
Huse på begge sider af viadukten blev eksproprieret og revet ned.
Viadukten blev indviet i 1954 efter en årelang byggeproces.

Stikord: Amtmand Hoppes Bro, ledvogtere, jordramper, jernbanen, togtrafik, Væthvej

Vil du læse hele artiklen: Læs her hvordan

[Årbog 2004] Forfatter: Arne Nielsen