Generalforsamling mandag den 18. marts 2024 kl. 19.00 i Havestuen på Kulturhuset, Bredgade 4, 8870 Langå

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts.

Efter generalforsamlingen bliver der vist udvalgte optagelser fra arkivets samlinger.

Alle er velkomne