Eksempel: her kommer en artikel om et emne, der vedrører Houlbjerg sogn